CWK-15000

各種紡織機械使用矽膠封條
●只要提供樣品我們可以為您客製化任何款式的矽膠封條
 
         
A.布魯克納   B.立信門富士        
         
C.台灣力根   D.台灣乘福   E. 乘福馬達密封圈   F.立信門富士連接器
 
   
迦勒光企業有限公司CALEB WEIKUANG ENTERPRISE CO.,LTD 330桃園市桃園區大興西路二段69巷108號5樓   

weikuang.caleb@gmail.com

+886-970-672-102 / +886-918-370-288

+886-3-215-0429